اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
دوشنبه۱ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۹ : ۲۰۰۶ : ۲۲ : ۰۸۱۱ : ۳۹ : ۱۱۱۶ : ۵۶ : ۲۹۱۷ : ۱۳ : ۳۵
سه شنبه۲ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۹ : ۱۰۰۶ : ۲۱ : ۵۱۱۱ : ۳۹ : ۲۸۱۶ : ۵۷ : ۲۰۱۷ : ۱۴ : ۲۴
چهارشنبه۳ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۸ : ۵۸۰۶ : ۲۱ : ۳۲۱۱ : ۳۹ : ۴۴۱۶ : ۵۸ : ۱۱۱۷ : ۱۵ : ۱۳
پنج شنبه۴ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۸ : ۴۵۰۶ : ۲۱ : ۱۲۱۱ : ۳۹ : ۵۹۱۶ : ۵۹ : ۰۲۱۷ : ۱۶ : ۰۳
جمعه۵ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۸ : ۳۱۰۶ : ۲۰ : ۵۰۱۱ : ۴۰ : ۱۳۱۶ : ۵۹ : ۵۴۱۷ : ۱۶ : ۵۲
شنبه۶ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۸ : ۱۴۰۶ : ۲۰ : ۲۶۱۱ : ۴۰ : ۲۷۱۷ : ۰۰ : ۴۵۱۷ : ۱۷ : ۴۱
یکشنبه۷ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۷ : ۵۷۰۶ : ۲۰ : ۰۱۱۱ : ۴۰ : ۴۰۱۷ : ۰۱ : ۳۶۱۷ : ۱۸ : ۳۰
دوشنبه۸ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۷ : ۳۷۰۶ : ۱۹ : ۳۴۱۱ : ۴۰ : ۵۲۱۷ : ۰۲ : ۲۷۱۷ : ۱۹ : ۱۹
سه شنبه۹ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۷ : ۱۷۰۶ : ۱۹ : ۰۶۱۱ : ۴۱ : ۰۳۱۷ : ۰۳ : ۱۸۱۷ : ۲۰ : ۰۸
چهارشنبه۱۰ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۶ : ۵۴۰۶ : ۱۸ : ۳۶۱۱ : ۴۱ : ۱۳۱۷ : ۰۴ : ۰۸۱۷ : ۲۰ : ۵۷
پنج شنبه۱۱ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۶ : ۳۱۰۶ : ۱۸ : ۰۵۱۱ : ۴۱ : ۲۳۱۷ : ۰۴ : ۵۹۱۷ : ۲۱ : ۴۶
جمعه۱۲ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۶ : ۰۵۰۶ : ۱۷ : ۳۲۱۱ : ۴۱ : ۳۱۱۷ : ۰۵ : ۴۹۱۷ : ۲۲ : ۳۴
شنبه۱۳ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۵ : ۳۹۰۶ : ۱۶ : ۵۸۱۱ : ۴۱ : ۳۹۱۷ : ۰۶ : ۳۹۱۷ : ۲۳ : ۲۲
یکشنبه۱۴ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۵ : ۱۱۰۶ : ۱۶ : ۲۳۱۱ : ۴۱ : ۴۶۱۷ : ۰۷ : ۲۹۱۷ : ۲۴ : ۱۰
دوشنبه۱۵ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۴ : ۴۱۰۶ : ۱۵ : ۴۶۱۱ : ۴۱ : ۵۳۱۷ : ۰۸ : ۱۹۱۷ : ۲۴ : ۵۸
سه شنبه۱۶ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۴ : ۱۰۰۶ : ۱۵ : ۰۸۱۱ : ۴۱ : ۵۸۱۷ : ۰۹ : ۰۸۱۷ : ۲۵ : ۴۶
چهارشنبه۱۷ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۳ : ۳۸۰۶ : ۱۴ : ۲۹۱۱ : ۴۲ : ۰۳۱۷ : ۰۹ : ۵۷۱۷ : ۲۶ : ۳۳
پنج شنبه۱۸ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۳ : ۰۴۰۶ : ۱۳ : ۴۸۱۱ : ۴۲ : ۰۷۱۷ : ۱۰ : ۴۶۱۷ : ۲۷ : ۲۰
جمعه۱۹ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۲ : ۲۸۰۶ : ۱۳ : ۰۶۱۱ : ۴۲ : ۱۰۱۷ : ۱۱ : ۳۴۱۷ : ۲۸ : ۰۶
شنبه۲۰ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۱ : ۵۲۰۶ : ۱۲ : ۲۲۱۱ : ۴۲ : ۱۲۱۷ : ۱۲ : ۲۲۱۷ : ۲۸ : ۵۳
یکشنبه۲۱ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۱۱ : ۳۸۱۱ : ۴۲ : ۱۳۱۷ : ۱۳ : ۱۰۱۷ : ۲۹ : ۳۹
دوشنبه۲۲ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۵۰ : ۳۴۰۶ : ۱۰ : ۵۲۱۱ : ۴۲ : ۱۴۱۷ : ۱۳ : ۵۸۱۷ : ۳۰ : ۲۴
سه شنبه۲۳ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۹ : ۵۳۰۶ : ۱۰ : ۰۵۱۱ : ۴۲ : ۱۴۱۷ : ۱۴ : ۴۵۱۷ : ۳۱ : ۱۰
چهارشنبه۲۴ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۹ : ۱۱۰۶ : ۰۹ : ۱۷۱۱ : ۴۲ : ۱۳۱۷ : ۱۵ : ۳۱۱۷ : ۳۱ : ۵۵
پنج شنبه۲۵ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۸ : ۲۸۰۶ : ۰۸ : ۲۸۱۱ : ۴۲ : ۱۱۱۷ : ۱۶ : ۱۸۱۷ : ۳۲ : ۳۹
جمعه۲۶ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۷ : ۴۳۰۶ : ۰۷ : ۳۷۱۱ : ۴۲ : ۰۹۱۷ : ۱۷ : ۰۴۱۷ : ۳۳ : ۲۴
شنبه۲۷ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۶ : ۵۷۰۶ : ۰۶ : ۴۶۱۱ : ۴۲ : ۰۶۱۷ : ۱۷ : ۴۹۱۷ : ۳۴ : ۰۸
یکشنبه۲۸ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۶ : ۱۰۰۶ : ۰۵ : ۵۳۱۱ : ۴۲ : ۰۲۱۷ : ۱۸ : ۳۴۱۷ : ۳۴ : ۵۱
دوشنبه۲۹ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۵ : ۲۲۰۶ : ۰۵ : ۰۰۱۱ : ۴۱ : ۵۸۱۷ : ۱۹ : ۱۹۱۷ : ۳۵ : ۳۵
سه شنبه۳۰ بهمن ۱۳۹۷۰۴ : ۴۴ : ۳۲۰۶ : ۰۴ : ۰۵۱۱ : ۴۱ : ۵۳۱۷ : ۲۰ : ۰۳۱۷ : ۳۶ : ۱۸
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.