اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۱۲ : ۰۵۰۵ : ۳۱ : ۱۴۱۱ : ۳۵ : ۱۶۱۷ : ۳۹ : ۴۴۱۷ : ۵۵ : ۳۹
شنبه۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۰ : ۵۰۰۶ : ۳۰ : ۰۳۱۲ : ۳۴ : ۵۸۱۸ : ۴۰ : ۲۰۱۸ : ۵۶ : ۱۵
یکشنبه۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۹ : ۳۵۰۶ : ۲۸ : ۵۲۱۲ : ۳۴ : ۴۰۱۸ : ۴۰ : ۵۵۱۸ : ۵۶ : ۵۰
دوشنبه۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۸ : ۱۹۰۶ : ۲۷ : ۴۱۱۲ : ۳۴ : ۲۲۱۸ : ۴۱ : ۳۰۱۸ : ۵۷ : ۲۶
سه شنبه۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۷ : ۰۳۰۶ : ۲۶ : ۲۹۱۲ : ۳۴ : ۰۴۱۸ : ۴۲ : ۰۵۱۸ : ۵۸ : ۰۱
چهارشنبه۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۵ : ۴۷۰۶ : ۲۵ : ۱۸۱۲ : ۳۳ : ۴۵۱۸ : ۴۲ : ۴۰۱۸ : ۵۸ : ۳۷
پنج شنبه۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۴ : ۳۰۰۶ : ۲۴ : ۰۷۱۲ : ۳۳ : ۲۷۱۸ : ۴۳ : ۱۵۱۸ : ۵۹ : ۱۲
جمعه۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۳ : ۱۳۰۶ : ۲۲ : ۵۶۱۲ : ۳۳ : ۰۹۱۸ : ۴۳ : ۴۹۱۸ : ۵۹ : ۴۸
شنبه۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۱ : ۵۶۰۶ : ۲۱ : ۴۵۱۲ : ۳۲ : ۵۱۱۸ : ۴۴ : ۲۴۱۹ : ۰۰ : ۲۳
یکشنبه۱۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۰ : ۳۹۰۶ : ۲۰ : ۳۴۱۲ : ۳۲ : ۳۳۱۸ : ۴۴ : ۵۹۱۹ : ۰۰ : ۵۸
دوشنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۲۱۰۶ : ۱۹ : ۲۴۱۲ : ۳۲ : ۱۵۱۸ : ۴۵ : ۳۴۱۹ : ۰۱ : ۳۴
سه شنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۰۴۰۶ : ۱۸ : ۱۳۱۲ : ۳۱ : ۵۷۱۸ : ۴۶ : ۰۸۱۹ : ۰۲ : ۱۰
چهارشنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۶ : ۴۶۰۶ : ۱۷ : ۰۳۱۲ : ۳۱ : ۳۹۱۸ : ۴۶ : ۴۳۱۹ : ۰۲ : ۴۵
پنج شنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۵ : ۲۸۰۶ : ۱۵ : ۵۳۱۲ : ۳۱ : ۲۲۱۸ : ۴۷ : ۱۸۱۹ : ۰۳ : ۲۱
جمعه۱۵ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۴ : ۱۰۰۶ : ۱۴ : ۴۳۱۲ : ۳۱ : ۰۴۱۸ : ۴۷ : ۵۲۱۹ : ۰۳ : ۵۷
شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۲ : ۵۲۰۶ : ۱۳ : ۳۳۱۲ : ۳۰ : ۴۷۱۸ : ۴۸ : ۲۷۱۹ : ۰۴ : ۳۲
یکشنبه۱۷ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۱ : ۳۴۰۶ : ۱۲ : ۲۴۱۲ : ۳۰ : ۲۹۱۸ : ۴۹ : ۰۲۱۹ : ۰۵ : ۰۸
دوشنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۰ : ۱۷۰۶ : ۱۱ : ۱۵۱۲ : ۳۰ : ۱۲۱۸ : ۴۹ : ۳۷۱۹ : ۰۵ : ۴۴
سه شنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۸ : ۵۹۰۶ : ۱۰ : ۰۷۱۲ : ۲۹ : ۵۶۱۸ : ۵۰ : ۱۲۱۹ : ۰۶ : ۲۱
چهارشنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۷ : ۴۱۰۶ : ۰۸ : ۵۹۱۲ : ۲۹ : ۳۹۱۸ : ۵۰ : ۴۷۱۹ : ۰۶ : ۵۷
پنج شنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۶ : ۲۴۰۶ : ۰۷ : ۵۱۱۲ : ۲۹ : ۲۳۱۸ : ۵۱ : ۲۲۱۹ : ۰۷ : ۳۳
جمعه۲۲ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۵ : ۰۶۰۶ : ۰۶ : ۴۴۱۲ : ۲۹ : ۰۷۱۸ : ۵۱ : ۵۷۱۹ : ۰۸ : ۱۰
شنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۳ : ۴۹۰۶ : ۰۵ : ۳۷۱۲ : ۲۸ : ۵۱۱۸ : ۵۲ : ۳۲۱۹ : ۰۸ : ۴۷
یکشنبه۲۴ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۲ : ۳۲۰۶ : ۰۴ : ۳۱۱۲ : ۲۸ : ۳۶۱۸ : ۵۳ : ۰۸۱۹ : ۰۹ : ۲۳
دوشنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۱ : ۱۵۰۶ : ۰۳ : ۲۵۱۲ : ۲۸ : ۲۱۱۸ : ۵۳ : ۴۳۱۹ : ۱۰ : ۰۰
سه شنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۳۹ : ۵۹۰۶ : ۰۲ : ۲۰۱۲ : ۲۸ : ۰۶۱۸ : ۵۴ : ۱۹۱۹ : ۱۰ : ۳۸
چهارشنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۳۸ : ۴۳۰۶ : ۰۱ : ۱۶۱۲ : ۲۷ : ۵۲۱۸ : ۵۴ : ۵۴۱۹ : ۱۱ : ۱۵
پنج شنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۳۷ : ۲۷۰۶ : ۰۰ : ۱۲۱۲ : ۲۷ : ۳۸۱۸ : ۵۵ : ۳۰۱۹ : ۱۱ : ۵۲
جمعه۲۹ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۳۶ : ۱۱۰۵ : ۵۹ : ۰۸۱۲ : ۲۷ : ۲۴۱۸ : ۵۶ : ۰۶۱۹ : ۱۲ : ۳۰
شنبه۳۰ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۳۴ : ۵۶۰۵ : ۵۸ : ۰۶۱۲ : ۲۷ : ۱۱۱۸ : ۵۶ : ۴۲۱۹ : ۱۳ : ۰۸
یکشنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۳۳ : ۴۲۰۵ : ۵۷ : ۰۴۱۲ : ۲۶ : ۵۸۱۸ : ۵۷ : ۱۸۱۹ : ۱۳ : ۴۶
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.