اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
دوشنبه۱ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۴ : ۴۰۰۵ : ۳۴ : ۱۵۱۱ : ۱۲ : ۲۲۱۶ : ۵۰ : ۰۶۱۷ : ۰۶ : ۲۰
سه شنبه۲ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۵ : ۱۶۰۵ : ۳۴ : ۵۶۱۱ : ۱۲ : ۱۴۱۶ : ۴۹ : ۰۹۱۷ : ۰۵ : ۲۵
چهارشنبه۳ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۵ : ۵۲۰۵ : ۳۵ : ۳۷۱۱ : ۱۲ : ۰۷۱۶ : ۴۸ : ۱۴۱۷ : ۰۴ : ۳۰
پنج شنبه۴ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۶ : ۲۸۰۵ : ۳۶ : ۱۹۱۱ : ۱۲ : ۰۰۱۶ : ۴۷ : ۱۹۱۷ : ۰۳ : ۳۷
جمعه۵ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۷ : ۰۵۰۵ : ۳۷ : ۰۱۱۱ : ۱۱ : ۵۴۱۶ : ۴۶ : ۲۵۱۷ : ۰۲ : ۴۵
شنبه۶ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۷ : ۴۲۰۵ : ۳۷ : ۴۴۱۱ : ۱۱ : ۴۹۱۶ : ۴۵ : ۳۳۱۷ : ۰۱ : ۵۴
یکشنبه۷ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۸ : ۱۹۰۵ : ۳۸ : ۲۶۱۱ : ۱۱ : ۴۵۱۶ : ۴۴ : ۴۱۱۷ : ۰۱ : ۰۴
دوشنبه۸ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۸ : ۵۷۰۵ : ۳۹ : ۱۰۱۱ : ۱۱ : ۴۱۱۶ : ۴۳ : ۵۱۱۷ : ۰۰ : ۱۵
سه شنبه۹ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۱۹ : ۳۴۰۵ : ۳۹ : ۵۳۱۱ : ۱۱ : ۳۸۱۶ : ۴۳ : ۰۱۱۶ : ۵۹ : ۲۸
چهارشنبه۱۰ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۰ : ۱۲۰۵ : ۴۰ : ۳۷۱۱ : ۱۱ : ۳۶۱۶ : ۴۲ : ۱۳۱۶ : ۵۸ : ۴۱
پنج شنبه۱۱ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۰ : ۵۰۰۵ : ۴۱ : ۲۲۱۱ : ۱۱ : ۳۵۱۶ : ۴۱ : ۲۶۱۶ : ۵۷ : ۵۶
جمعه۱۲ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۱ : ۲۹۰۵ : ۴۲ : ۰۷۱۱ : ۱۱ : ۳۴۱۶ : ۴۰ : ۴۱۱۶ : ۵۷ : ۱۳
شنبه۱۳ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۲ : ۰۷۰۵ : ۴۲ : ۵۲۱۱ : ۱۱ : ۳۴۱۶ : ۳۹ : ۵۶۱۶ : ۵۶ : ۳۰
یکشنبه۱۴ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۲ : ۴۶۰۵ : ۴۳ : ۳۷۱۱ : ۱۱ : ۳۵۱۶ : ۳۹ : ۱۳۱۶ : ۵۵ : ۴۹
دوشنبه۱۵ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۳ : ۲۵۰۵ : ۴۴ : ۲۳۱۱ : ۱۱ : ۳۷۱۶ : ۳۸ : ۳۲۱۶ : ۵۵ : ۰۹
سه شنبه۱۶ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۴ : ۰۴۰۵ : ۴۵ : ۱۰۱۱ : ۱۱ : ۴۰۱۶ : ۳۷ : ۵۱۱۶ : ۵۴ : ۳۰
چهارشنبه۱۷ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۴ : ۴۴۰۵ : ۴۵ : ۵۶۱۱ : ۱۱ : ۴۴۱۶ : ۳۷ : ۱۲۱۶ : ۵۳ : ۵۳
پنج شنبه۱۸ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۵ : ۲۴۰۵ : ۴۶ : ۴۳۱۱ : ۱۱ : ۴۸۱۶ : ۳۶ : ۳۵۱۶ : ۵۳ : ۱۷
جمعه۱۹ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۶ : ۰۴۰۵ : ۴۷ : ۳۰۱۱ : ۱۱ : ۵۴۱۶ : ۳۵ : ۵۸۱۶ : ۵۲ : ۴۳
شنبه۲۰ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۶ : ۴۴۰۵ : ۴۸ : ۱۸۱۱ : ۱۲ : ۰۰۱۶ : ۳۵ : ۲۳۱۶ : ۵۲ : ۱۰
یکشنبه۲۱ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۷ : ۲۵۰۵ : ۴۹ : ۰۵۱۱ : ۱۲ : ۰۷۱۶ : ۳۴ : ۵۰۱۶ : ۵۱ : ۳۹
دوشنبه۲۲ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۸ : ۰۵۰۵ : ۴۹ : ۵۳۱۱ : ۱۲ : ۱۵۱۶ : ۳۴ : ۱۸۱۶ : ۵۱ : ۰۹
سه شنبه۲۳ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۸ : ۴۶۰۵ : ۵۰ : ۴۲۱۱ : ۱۲ : ۲۳۱۶ : ۳۳ : ۴۸۱۶ : ۵۰ : ۴۰
چهارشنبه۲۴ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۲۹ : ۲۷۰۵ : ۵۱ : ۳۰۱۱ : ۱۲ : ۳۳۱۶ : ۳۳ : ۱۹۱۶ : ۵۰ : ۱۳
پنج شنبه۲۵ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۳۰ : ۰۸۰۵ : ۵۲ : ۱۸۱۱ : ۱۲ : ۴۳۱۶ : ۳۲ : ۵۲۱۶ : ۴۹ : ۴۸
جمعه۲۶ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۳۰ : ۵۰۰۵ : ۵۳ : ۰۷۱۱ : ۱۲ : ۵۵۱۶ : ۳۲ : ۲۶۱۶ : ۴۹ : ۲۴
شنبه۲۷ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۳۱ : ۳۱۰۵ : ۵۳ : ۵۶۱۱ : ۱۳ : ۰۷۱۶ : ۳۲ : ۰۲۱۶ : ۴۹ : ۰۲
یکشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۳۲ : ۱۳۰۵ : ۵۴ : ۴۵۱۱ : ۱۳ : ۲۰۱۶ : ۳۱ : ۳۹۱۶ : ۴۸ : ۴۱
دوشنبه۲۹ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۳۲ : ۵۴۰۵ : ۵۵ : ۳۳۱۱ : ۱۳ : ۳۳۱۶ : ۳۱ : ۱۸۱۶ : ۴۸ : ۲۲
سه شنبه۳۰ آبان ۱۳۹۶۰۴ : ۳۳ : ۳۶۰۵ : ۵۶ : ۲۲۱۱ : ۱۳ : ۴۸۱۶ : ۳۰ : ۵۹۱۶ : ۴۸ : ۰۴
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.