اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱ خرداد ۱۳۹۷۰۴ : ۰۱ : ۱۴۰۵ : ۳۲ : ۲۶۱۲ : ۲۴ : ۳۷۱۹ : ۱۷ : ۰۶۱۹ : ۳۴ : ۴۱
چهارشنبه۲ خرداد ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۳۳۰۵ : ۳۲ : ۰۰۱۲ : ۲۴ : ۴۲۱۹ : ۱۷ : ۴۲۱۹ : ۳۵ : ۱۹
پنج شنبه۳ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۵۳۰۵ : ۳۱ : ۳۴۱۲ : ۲۴ : ۴۷۱۹ : ۱۸ : ۱۷۱۹ : ۳۵ : ۵۶
جمعه۴ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۱۶۰۵ : ۳۱ : ۱۱۱۲ : ۲۴ : ۵۳۱۹ : ۱۸ : ۵۲۱۹ : ۳۶ : ۳۳
شنبه۵ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۴۰۰۵ : ۳۰ : ۴۸۱۲ : ۲۴ : ۵۹۱۹ : ۱۹ : ۲۶۱۹ : ۳۷ : ۰۹
یکشنبه۶ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۰۵۰۵ : ۳۰ : ۲۷۱۲ : ۲۵ : ۰۶۱۹ : ۲۰ : ۰۰۱۹ : ۳۷ : ۴۵
دوشنبه۷ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۷ : ۳۳۰۵ : ۳۰ : ۰۷۱۲ : ۲۵ : ۱۳۱۹ : ۲۰ : ۳۴۱۹ : ۳۸ : ۲۱
سه شنبه۸ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۷ : ۰۲۰۵ : ۲۹ : ۴۹۱۲ : ۲۵ : ۲۱۱۹ : ۲۱ : ۰۷۱۹ : ۳۸ : ۵۵
چهارشنبه۹ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۶ : ۳۳۰۵ : ۲۹ : ۳۲۱۲ : ۲۵ : ۲۹۱۹ : ۲۱ : ۴۰۱۹ : ۳۹ : ۳۰
پنج شنبه۱۰ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۶ : ۰۵۰۵ : ۲۹ : ۱۶۱۲ : ۲۵ : ۳۷۱۹ : ۲۲ : ۱۲۱۹ : ۴۰ : ۰۳
جمعه۱۱ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۵ : ۳۹۰۵ : ۲۹ : ۰۲۱۲ : ۲۵ : ۴۶۱۹ : ۲۲ : ۴۳۱۹ : ۴۰ : ۳۶
شنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۵ : ۱۶۰۵ : ۲۸ : ۴۹۱۲ : ۲۵ : ۵۵۱۹ : ۲۳ : ۱۴۱۹ : ۴۱ : ۰۹
یکشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۵۴۰۵ : ۲۸ : ۳۸۱۲ : ۲۶ : ۰۵۱۹ : ۲۳ : ۴۴۱۹ : ۴۱ : ۴۰
دوشنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۳۳۰۵ : ۲۸ : ۲۸۱۲ : ۲۶ : ۱۵۱۹ : ۲۴ : ۱۴۱۹ : ۴۲ : ۱۱
سه شنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۱۵۰۵ : ۲۸ : ۱۹۱۲ : ۲۶ : ۲۶۱۹ : ۲۴ : ۴۳۱۹ : ۴۲ : ۴۲
چهارشنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۵۸۰۵ : ۲۸ : ۱۲۱۲ : ۲۶ : ۳۶۱۹ : ۲۵ : ۱۱۱۹ : ۴۳ : ۱۱
پنج شنبه۱۷ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۴۴۰۵ : ۲۸ : ۰۶۱۲ : ۲۶ : ۴۷۱۹ : ۲۵ : ۳۸۱۹ : ۴۳ : ۳۹
جمعه۱۸ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۳۱۰۵ : ۲۸ : ۰۱۱۲ : ۲۶ : ۵۹۱۹ : ۲۶ : ۰۵۱۹ : ۴۴ : ۰۷
شنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۲۰۰۵ : ۲۷ : ۵۸۱۲ : ۲۷ : ۱۰۱۹ : ۲۶ : ۳۱۱۹ : ۴۴ : ۳۴
یکشنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۱۱۰۵ : ۲۷ : ۵۶۱۲ : ۲۷ : ۲۲۱۹ : ۲۶ : ۵۵۱۹ : ۴۵ : ۰۰
دوشنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۰۴۰۵ : ۲۷ : ۵۶۱۲ : ۲۷ : ۳۴۱۹ : ۲۷ : ۱۹۱۹ : ۴۵ : ۲۵
سه شنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۲ : ۵۸۰۵ : ۲۷ : ۵۶۱۲ : ۲۷ : ۴۶۱۹ : ۲۷ : ۴۳۱۹ : ۴۵ : ۴۸
چهارشنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۲ : ۵۵۰۵ : ۲۷ : ۵۹۱۲ : ۲۷ : ۵۹۱۹ : ۲۸ : ۰۵۱۹ : ۴۶ : ۱۱
پنج شنبه۲۴ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۲ : ۵۳۰۵ : ۲۸ : ۰۲۱۲ : ۲۸ : ۱۱۱۹ : ۲۸ : ۲۶۱۹ : ۴۶ : ۳۳
جمعه۲۵ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۲ : ۵۴۰۵ : ۲۸ : ۰۷۱۲ : ۲۸ : ۲۴۱۹ : ۲۸ : ۴۶۱۹ : ۴۶ : ۵۴
شنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۲ : ۵۶۰۵ : ۲۸ : ۱۳۱۲ : ۲۸ : ۳۷۱۹ : ۲۹ : ۰۵۱۹ : ۴۷ : ۱۳
یکشنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۰۰۰۵ : ۲۸ : ۲۰۱۲ : ۲۸ : ۵۰۱۹ : ۲۹ : ۲۳۱۹ : ۴۷ : ۳۲
دوشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۰۶۰۵ : ۲۸ : ۲۸۱۲ : ۲۹ : ۰۳۱۹ : ۲۹ : ۴۰۱۹ : ۴۷ : ۴۹
سه شنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۱۳۰۵ : ۲۸ : ۳۸۱۲ : ۲۹ : ۱۶۱۹ : ۲۹ : ۵۶۱۹ : ۴۸ : ۰۵
چهارشنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۲۳۰۵ : ۲۸ : ۴۹۱۲ : ۲۹ : ۲۹۱۹ : ۳۰ : ۱۱۱۹ : ۴۸ : ۲۰
پنج شنبه۳۱ خرداد ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۳۴۰۵ : ۲۹ : ۰۱۱۲ : ۲۹ : ۴۲۱۹ : ۳۰ : ۲۴۱۹ : ۴۸ : ۳۳
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.