اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ مهر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۷ : ۲۵۰۵ : ۱۶ : ۳۹۱۱ : ۲۰ : ۲۸۱۷ : ۲۳ : ۵۰۱۷ : ۳۹ : ۴۴
شنبه۲ مهر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۰۰۰۵ : ۱۷ : ۱۰۱۱ : ۲۰ : ۰۷۱۷ : ۲۲ : ۳۷۱۷ : ۳۸ : ۳۰
یکشنبه۳ مهر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۳۵۰۵ : ۱۷ : ۴۲۱۱ : ۱۹ : ۴۶۱۷ : ۲۱ : ۲۳۱۷ : ۳۷ : ۱۷
دوشنبه۴ مهر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۰۹۰۵ : ۱۸ : ۱۳۱۱ : ۱۹ : ۲۵۱۷ : ۲۰ : ۱۰۱۷ : ۳۶ : ۰۴
سه شنبه۵ مهر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۴۴۰۵ : ۱۸ : ۴۵۱۱ : ۱۹ : ۰۵۱۷ : ۱۸ : ۵۸۱۷ : ۳۴ : ۵۱
چهارشنبه۶ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۰ : ۱۸۰۵ : ۱۹ : ۱۸۱۱ : ۱۸ : ۴۴۱۷ : ۱۷ : ۴۵۱۷ : ۳۳ : ۳۹
پنج شنبه۷ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۰ : ۵۲۰۵ : ۱۹ : ۵۰۱۱ : ۱۸ : ۲۴۱۷ : ۱۶ : ۳۳۱۷ : ۳۲ : ۲۶
جمعه۸ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۱ : ۲۷۰۵ : ۲۰ : ۲۲۱۱ : ۱۸ : ۰۴۱۷ : ۱۵ : ۲۱۱۷ : ۳۱ : ۱۵
شنبه۹ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۲ : ۰۱۰۵ : ۲۰ : ۵۵۱۱ : ۱۷ : ۴۵۱۷ : ۱۴ : ۰۹۱۷ : ۳۰ : ۰۳
یکشنبه۱۰ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۲ : ۳۵۰۵ : ۲۱ : ۲۸۱۱ : ۱۷ : ۲۶۱۷ : ۱۲ : ۵۷۱۷ : ۲۸ : ۵۲
دوشنبه۱۱ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۳ : ۰۹۰۵ : ۲۲ : ۰۱۱۱ : ۱۷ : ۰۷۱۷ : ۱۱ : ۴۶۱۷ : ۲۷ : ۴۱
سه شنبه۱۲ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۳ : ۴۳۰۵ : ۲۲ : ۳۵۱۱ : ۱۶ : ۴۸۱۷ : ۱۰ : ۳۶۱۷ : ۲۶ : ۳۱
چهارشنبه۱۳ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۴ : ۱۷۰۵ : ۲۳ : ۰۹۱۱ : ۱۶ : ۳۰۱۷ : ۰۹ : ۲۶۱۷ : ۲۵ : ۲۱
پنج شنبه۱۴ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۴ : ۵۱۰۵ : ۲۳ : ۴۳۱۱ : ۱۶ : ۱۲۱۷ : ۰۸ : ۱۶۱۷ : ۲۴ : ۱۲
جمعه۱۵ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۵ : ۲۵۰۵ : ۲۴ : ۱۷۱۱ : ۱۵ : ۵۴۱۷ : ۰۷ : ۰۶۱۷ : ۲۳ : ۰۴
شنبه۱۶ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۵ : ۵۹۰۵ : ۲۴ : ۵۲۱۱ : ۱۵ : ۳۷۱۷ : ۰۵ : ۵۸۱۷ : ۲۱ : ۵۵
یکشنبه۱۷ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۶ : ۳۳۰۵ : ۲۵ : ۲۷۱۱ : ۱۵ : ۲۱۱۷ : ۰۴ : ۴۹۱۷ : ۲۰ : ۴۸
دوشنبه۱۸ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۷ : ۰۷۰۵ : ۲۶ : ۰۲۱۱ : ۱۵ : ۰۴۱۷ : ۰۳ : ۴۲۱۷ : ۱۹ : ۴۱
سه شنبه۱۹ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۷ : ۴۱۰۵ : ۲۶ : ۳۸۱۱ : ۱۴ : ۴۹۱۷ : ۰۲ : ۳۵۱۷ : ۱۸ : ۳۵
چهارشنبه۲۰ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۸ : ۱۵۰۵ : ۲۷ : ۱۴۱۱ : ۱۴ : ۳۳۱۷ : ۰۱ : ۲۸۱۷ : ۱۷ : ۲۹
پنج شنبه۲۱ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۸ : ۴۹۰۵ : ۲۷ : ۵۰۱۱ : ۱۴ : ۱۹۱۷ : ۰۰ : ۲۲۱۷ : ۱۶ : ۲۴
جمعه۲۲ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۹ : ۲۴۰۵ : ۲۸ : ۲۷۱۱ : ۱۴ : ۰۴۱۶ : ۵۹ : ۱۷۱۷ : ۱۵ : ۲۰
شنبه۲۳ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۹ : ۵۸۰۵ : ۲۹ : ۰۴۱۱ : ۱۳ : ۵۱۱۶ : ۵۸ : ۱۳۱۷ : ۱۴ : ۱۷
یکشنبه۲۴ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۰ : ۳۳۰۵ : ۲۹ : ۴۲۱۱ : ۱۳ : ۳۷۱۶ : ۵۷ : ۰۹۱۷ : ۱۳ : ۱۴
دوشنبه۲۵ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۱ : ۰۸۰۵ : ۳۰ : ۲۰۱۱ : ۱۳ : ۲۵۱۶ : ۵۶ : ۰۶۱۷ : ۱۲ : ۱۲
سه شنبه۲۶ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۱ : ۴۲۰۵ : ۳۰ : ۵۸۱۱ : ۱۳ : ۱۳۱۶ : ۵۵ : ۰۴۱۷ : ۱۱ : ۱۱
چهارشنبه۲۷ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۲ : ۱۸۰۵ : ۳۱ : ۳۷۱۱ : ۱۳ : ۰۱۱۶ : ۵۴ : ۰۳۱۷ : ۱۰ : ۱۱
پنج شنبه۲۸ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۲ : ۵۳۰۵ : ۳۲ : ۱۶۱۱ : ۱۲ : ۵۱۱۶ : ۵۳ : ۰۲۱۷ : ۰۹ : ۱۲
جمعه۲۹ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۳ : ۲۸۰۵ : ۳۲ : ۵۵۱۱ : ۱۲ : ۴۱۱۶ : ۵۲ : ۰۳۱۷ : ۰۸ : ۱۴
شنبه۳۰ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۴ : ۰۴۰۵ : ۳۳ : ۳۵۱۱ : ۱۲ : ۳۱۱۶ : ۵۱ : ۰۴۱۷ : ۰۷ : ۱۶
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.