اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
یکشنبه۱ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۹ : ۲۰۰۶ : ۲۲ : ۰۸۱۱ : ۳۹ : ۱۱۱۶ : ۵۶ : ۲۹۱۷ : ۱۳ : ۳۵
دوشنبه۲ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۹ : ۱۰۰۶ : ۲۱ : ۵۱۱۱ : ۳۹ : ۲۸۱۶ : ۵۷ : ۲۰۱۷ : ۱۴ : ۲۴
سه شنبه۳ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۵۸۰۶ : ۲۱ : ۳۲۱۱ : ۳۹ : ۴۴۱۶ : ۵۸ : ۱۱۱۷ : ۱۵ : ۱۳
چهارشنبه۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۴۵۰۶ : ۲۱ : ۱۲۱۱ : ۳۹ : ۵۹۱۶ : ۵۹ : ۰۲۱۷ : ۱۶ : ۰۳
پنج شنبه۵ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۳۱۰۶ : ۲۰ : ۵۰۱۱ : ۴۰ : ۱۳۱۶ : ۵۹ : ۵۴۱۷ : ۱۶ : ۵۲
جمعه۶ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۱۴۰۶ : ۲۰ : ۲۶۱۱ : ۴۰ : ۲۷۱۷ : ۰۰ : ۴۵۱۷ : ۱۷ : ۴۱
شنبه۷ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۷ : ۵۷۰۶ : ۲۰ : ۰۱۱۱ : ۴۰ : ۴۰۱۷ : ۰۱ : ۳۶۱۷ : ۱۸ : ۳۰
یکشنبه۸ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۷ : ۳۷۰۶ : ۱۹ : ۳۴۱۱ : ۴۰ : ۵۲۱۷ : ۰۲ : ۲۷۱۷ : ۱۹ : ۱۹
دوشنبه۹ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۷ : ۱۷۰۶ : ۱۹ : ۰۶۱۱ : ۴۱ : ۰۳۱۷ : ۰۳ : ۱۸۱۷ : ۲۰ : ۰۸
سه شنبه۱۰ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۶ : ۵۴۰۶ : ۱۸ : ۳۶۱۱ : ۴۱ : ۱۳۱۷ : ۰۴ : ۰۸۱۷ : ۲۰ : ۵۷
چهارشنبه۱۱ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۶ : ۳۱۰۶ : ۱۸ : ۰۵۱۱ : ۴۱ : ۲۳۱۷ : ۰۴ : ۵۹۱۷ : ۲۱ : ۴۶
پنج شنبه۱۲ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۶ : ۰۵۰۶ : ۱۷ : ۳۲۱۱ : ۴۱ : ۳۱۱۷ : ۰۵ : ۴۹۱۷ : ۲۲ : ۳۴
جمعه۱۳ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۵ : ۳۹۰۶ : ۱۶ : ۵۸۱۱ : ۴۱ : ۳۹۱۷ : ۰۶ : ۳۹۱۷ : ۲۳ : ۲۲
شنبه۱۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۵ : ۱۱۰۶ : ۱۶ : ۲۳۱۱ : ۴۱ : ۴۶۱۷ : ۰۷ : ۲۹۱۷ : ۲۴ : ۱۰
یکشنبه۱۵ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۴ : ۴۱۰۶ : ۱۵ : ۴۶۱۱ : ۴۱ : ۵۳۱۷ : ۰۸ : ۱۹۱۷ : ۲۴ : ۵۸
دوشنبه۱۶ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۴ : ۱۰۰۶ : ۱۵ : ۰۸۱۱ : ۴۱ : ۵۸۱۷ : ۰۹ : ۰۸۱۷ : ۲۵ : ۴۶
سه شنبه۱۷ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۳ : ۳۸۰۶ : ۱۴ : ۲۹۱۱ : ۴۲ : ۰۳۱۷ : ۰۹ : ۵۷۱۷ : ۲۶ : ۳۳
چهارشنبه۱۸ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۳ : ۰۴۰۶ : ۱۳ : ۴۸۱۱ : ۴۲ : ۰۷۱۷ : ۱۰ : ۴۶۱۷ : ۲۷ : ۲۰
پنج شنبه۱۹ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۲ : ۲۸۰۶ : ۱۳ : ۰۶۱۱ : ۴۲ : ۱۰۱۷ : ۱۱ : ۳۴۱۷ : ۲۸ : ۰۶
جمعه۲۰ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۱ : ۵۲۰۶ : ۱۲ : ۲۲۱۱ : ۴۲ : ۱۲۱۷ : ۱۲ : ۲۲۱۷ : ۲۸ : ۵۳
شنبه۲۱ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۱۱ : ۳۸۱۱ : ۴۲ : ۱۳۱۷ : ۱۳ : ۱۰۱۷ : ۲۹ : ۳۹
یکشنبه۲۲ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۵۰ : ۳۴۰۶ : ۱۰ : ۵۲۱۱ : ۴۲ : ۱۴۱۷ : ۱۳ : ۵۸۱۷ : ۳۰ : ۲۴
دوشنبه۲۳ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۹ : ۵۳۰۶ : ۱۰ : ۰۵۱۱ : ۴۲ : ۱۴۱۷ : ۱۴ : ۴۵۱۷ : ۳۱ : ۱۰
سه شنبه۲۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۹ : ۱۱۰۶ : ۰۹ : ۱۷۱۱ : ۴۲ : ۱۳۱۷ : ۱۵ : ۳۱۱۷ : ۳۱ : ۵۵
چهارشنبه۲۵ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۸ : ۲۸۰۶ : ۰۸ : ۲۸۱۱ : ۴۲ : ۱۱۱۷ : ۱۶ : ۱۸۱۷ : ۳۲ : ۳۹
پنج شنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۷ : ۴۳۰۶ : ۰۷ : ۳۷۱۱ : ۴۲ : ۰۹۱۷ : ۱۷ : ۰۴۱۷ : ۳۳ : ۲۴
جمعه۲۷ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۶ : ۵۷۰۶ : ۰۶ : ۴۶۱۱ : ۴۲ : ۰۶۱۷ : ۱۷ : ۴۹۱۷ : ۳۴ : ۰۸
شنبه۲۸ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۶ : ۱۰۰۶ : ۰۵ : ۵۳۱۱ : ۴۲ : ۰۲۱۷ : ۱۸ : ۳۴۱۷ : ۳۴ : ۵۱
یکشنبه۲۹ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۵ : ۲۲۰۶ : ۰۵ : ۰۰۱۱ : ۴۱ : ۵۸۱۷ : ۱۹ : ۱۹۱۷ : ۳۵ : ۳۵
دوشنبه۳۰ بهمن ۱۳۹۶۰۴ : ۴۴ : ۳۲۰۶ : ۰۴ : ۰۵۱۱ : ۴۱ : ۵۳۱۷ : ۲۰ : ۰۳۱۷ : ۳۶ : ۱۸
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.