اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۳ : ۴۲۰۶ : ۰۳ : ۱۰۱۱ : ۴۱ : ۴۷۱۷ : ۲۰ : ۴۷۱۷ : ۳۷ : ۰۰
شنبه۲ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۲ : ۵۰۰۶ : ۰۲ : ۱۴۱۱ : ۴۱ : ۴۰۱۷ : ۲۱ : ۳۱۱۷ : ۳۷ : ۴۲
یکشنبه۳ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۱ : ۵۷۰۶ : ۰۱ : ۱۶۱۱ : ۴۱ : ۳۳۱۷ : ۲۲ : ۱۴۱۷ : ۳۸ : ۲۴
دوشنبه۴ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۱ : ۰۳۰۶ : ۰۰ : ۱۸۱۱ : ۴۱ : ۲۵۱۷ : ۲۲ : ۵۷۱۷ : ۳۹ : ۰۶
سه شنبه۵ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۰ : ۰۷۰۵ : ۵۹ : ۱۹۱۱ : ۴۱ : ۱۷۱۷ : ۲۳ : ۳۹۱۷ : ۳۹ : ۴۷
چهارشنبه۶ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۹ : ۱۱۰۵ : ۵۸ : ۱۹۱۱ : ۴۱ : ۰۸۱۷ : ۲۴ : ۲۱۱۷ : ۴۰ : ۲۸
پنج شنبه۷ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۸ : ۱۴۰۵ : ۵۷ : ۱۸۱۱ : ۴۰ : ۵۹۱۷ : ۲۵ : ۰۳۱۷ : ۴۱ : ۰۹
جمعه۸ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۷ : ۱۵۰۵ : ۵۶ : ۱۷۱۱ : ۴۰ : ۴۸۱۷ : ۲۵ : ۴۴۱۷ : ۴۱ : ۴۹
شنبه۹ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۶ : ۱۶۰۵ : ۵۵ : ۱۵۱۱ : ۴۰ : ۳۸۱۷ : ۲۶ : ۲۵۱۷ : ۴۲ : ۲۹
یکشنبه۱۰ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۵ : ۱۶۰۵ : ۵۴ : ۱۲۱۱ : ۴۰ : ۲۷۱۷ : ۲۷ : ۰۶۱۷ : ۴۳ : ۰۸
دوشنبه۱۱ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۴ : ۱۴۰۵ : ۵۳ : ۰۹۱۱ : ۴۰ : ۱۵۱۷ : ۲۷ : ۴۶۱۷ : ۴۳ : ۴۸
سه شنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۳ : ۱۲۰۵ : ۵۲ : ۰۴۱۱ : ۴۰ : ۰۳۱۷ : ۲۸ : ۲۶۱۷ : ۴۴ : ۲۷
چهارشنبه۱۳ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۰۹۰۵ : ۵۱ : ۰۰۱۱ : ۳۹ : ۵۰۱۷ : ۲۹ : ۰۶۱۷ : ۴۵ : ۰۵
پنج شنبه۱۴ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۰۵۰۵ : ۴۹ : ۵۴۱۱ : ۳۹ : ۳۷۱۷ : ۲۹ : ۴۵۱۷ : ۴۵ : ۴۴
جمعه۱۵ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۳۰ : ۰۰۰۵ : ۴۸ : ۴۸۱۱ : ۳۹ : ۲۳۱۷ : ۳۰ : ۲۴۱۷ : ۴۶ : ۲۲
شنبه۱۶ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۸ : ۵۵۰۵ : ۴۷ : ۴۲۱۱ : ۳۹ : ۰۹۱۷ : ۳۱ : ۰۲۱۷ : ۴۷ : ۰۰
یکشنبه۱۷ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۷ : ۴۸۰۵ : ۴۶ : ۳۵۱۱ : ۳۸ : ۵۵۱۷ : ۳۱ : ۴۱۱۷ : ۴۷ : ۳۸
دوشنبه۱۸ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۶ : ۴۱۰۵ : ۴۵ : ۲۷۱۱ : ۳۸ : ۴۰۱۷ : ۳۲ : ۱۹۱۷ : ۴۸ : ۱۵
سه شنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۵ : ۳۳۰۵ : ۴۴ : ۱۹۱۱ : ۳۸ : ۲۵۱۷ : ۳۲ : ۵۶۱۷ : ۴۸ : ۵۲
چهارشنبه۲۰ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۴ : ۲۴۰۵ : ۴۳ : ۱۱۱۱ : ۳۸ : ۰۹۱۷ : ۳۳ : ۳۴۱۷ : ۴۹ : ۲۹
پنج شنبه۲۱ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۳ : ۱۵۰۵ : ۴۲ : ۰۲۱۱ : ۳۷ : ۵۴۱۷ : ۳۴ : ۱۱۱۷ : ۵۰ : ۰۶
جمعه۲۲ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۲ : ۰۵۰۵ : ۴۰ : ۵۳۱۱ : ۳۷ : ۳۷۱۷ : ۳۴ : ۴۸۱۷ : ۵۰ : ۴۳
شنبه۲۳ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۲۰ : ۵۴۰۵ : ۳۹ : ۴۴۱۱ : ۳۷ : ۲۱۱۷ : ۳۵ : ۲۵۱۷ : ۵۱ : ۱۹
یکشنبه۲۴ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۱۹ : ۴۳۰۵ : ۳۸ : ۳۴۱۱ : ۳۷ : ۰۴۱۷ : ۳۶ : ۰۱۱۷ : ۵۱ : ۵۶
دوشنبه۲۵ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۱۸ : ۳۱۰۵ : ۳۷ : ۲۴۱۱ : ۳۶ : ۴۸۱۷ : ۳۶ : ۳۷۱۷ : ۵۲ : ۳۲
سه شنبه۲۶ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۱۷ : ۱۸۰۵ : ۳۶ : ۱۴۱۱ : ۳۶ : ۳۰۱۷ : ۳۷ : ۱۳۱۷ : ۵۳ : ۰۸
چهارشنبه۲۷ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۱۶ : ۰۵۰۵ : ۳۵ : ۰۴۱۱ : ۳۶ : ۱۳۱۷ : ۳۷ : ۴۹۱۷ : ۵۳ : ۴۴
پنج شنبه۲۸ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۱۴ : ۵۲۰۵ : ۳۳ : ۵۳۱۱ : ۳۵ : ۵۶۱۷ : ۳۸ : ۲۵۱۷ : ۵۴ : ۲۰
جمعه۲۹ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۱۳ : ۳۸۰۵ : ۳۲ : ۴۲۱۱ : ۳۵ : ۳۸۱۷ : ۳۹ : ۰۱۱۷ : ۵۴ : ۵۶
شنبه۳۰ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۱۲ : ۲۴۰۵ : ۳۱ : ۳۱۱۱ : ۳۵ : ۲۰۱۷ : ۳۹ : ۳۶۱۷ : ۵۵ : ۳۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.