اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۴ : ۴۰۰۵ : ۳۴ : ۱۵۱۱ : ۱۲ : ۲۲۱۶ : ۵۰ : ۰۶۱۷ : ۰۶ : ۲۰
چهارشنبه۲ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۵ : ۱۶۰۵ : ۳۴ : ۵۶۱۱ : ۱۲ : ۱۴۱۶ : ۴۹ : ۰۹۱۷ : ۰۵ : ۲۵
پنج شنبه۳ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۵ : ۵۲۰۵ : ۳۵ : ۳۷۱۱ : ۱۲ : ۰۷۱۶ : ۴۸ : ۱۴۱۷ : ۰۴ : ۳۰
جمعه۴ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۶ : ۲۸۰۵ : ۳۶ : ۱۹۱۱ : ۱۲ : ۰۰۱۶ : ۴۷ : ۱۹۱۷ : ۰۳ : ۳۷
شنبه۵ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۷ : ۰۵۰۵ : ۳۷ : ۰۱۱۱ : ۱۱ : ۵۴۱۶ : ۴۶ : ۲۵۱۷ : ۰۲ : ۴۵
یکشنبه۶ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۷ : ۴۲۰۵ : ۳۷ : ۴۴۱۱ : ۱۱ : ۴۹۱۶ : ۴۵ : ۳۳۱۷ : ۰۱ : ۵۴
دوشنبه۷ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۸ : ۱۹۰۵ : ۳۸ : ۲۶۱۱ : ۱۱ : ۴۵۱۶ : ۴۴ : ۴۱۱۷ : ۰۱ : ۰۴
سه شنبه۸ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۸ : ۵۷۰۵ : ۳۹ : ۱۰۱۱ : ۱۱ : ۴۱۱۶ : ۴۳ : ۵۱۱۷ : ۰۰ : ۱۵
چهارشنبه۹ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۱۹ : ۳۴۰۵ : ۳۹ : ۵۳۱۱ : ۱۱ : ۳۸۱۶ : ۴۳ : ۰۱۱۶ : ۵۹ : ۲۸
پنج شنبه۱۰ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۰ : ۱۲۰۵ : ۴۰ : ۳۷۱۱ : ۱۱ : ۳۶۱۶ : ۴۲ : ۱۳۱۶ : ۵۸ : ۴۱
جمعه۱۱ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۰ : ۵۰۰۵ : ۴۱ : ۲۲۱۱ : ۱۱ : ۳۵۱۶ : ۴۱ : ۲۶۱۶ : ۵۷ : ۵۶
شنبه۱۲ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۱ : ۲۹۰۵ : ۴۲ : ۰۷۱۱ : ۱۱ : ۳۴۱۶ : ۴۰ : ۴۱۱۶ : ۵۷ : ۱۳
یکشنبه۱۳ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۲ : ۰۷۰۵ : ۴۲ : ۵۲۱۱ : ۱۱ : ۳۴۱۶ : ۳۹ : ۵۶۱۶ : ۵۶ : ۳۰
دوشنبه۱۴ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۲ : ۴۶۰۵ : ۴۳ : ۳۷۱۱ : ۱۱ : ۳۵۱۶ : ۳۹ : ۱۳۱۶ : ۵۵ : ۴۹
سه شنبه۱۵ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۳ : ۲۵۰۵ : ۴۴ : ۲۳۱۱ : ۱۱ : ۳۷۱۶ : ۳۸ : ۳۲۱۶ : ۵۵ : ۰۹
چهارشنبه۱۶ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۴ : ۰۴۰۵ : ۴۵ : ۱۰۱۱ : ۱۱ : ۴۰۱۶ : ۳۷ : ۵۱۱۶ : ۵۴ : ۳۰
پنج شنبه۱۷ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۴ : ۴۴۰۵ : ۴۵ : ۵۶۱۱ : ۱۱ : ۴۴۱۶ : ۳۷ : ۱۲۱۶ : ۵۳ : ۵۳
جمعه۱۸ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۵ : ۲۴۰۵ : ۴۶ : ۴۳۱۱ : ۱۱ : ۴۸۱۶ : ۳۶ : ۳۵۱۶ : ۵۳ : ۱۷
شنبه۱۹ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۶ : ۰۴۰۵ : ۴۷ : ۳۰۱۱ : ۱۱ : ۵۴۱۶ : ۳۵ : ۵۸۱۶ : ۵۲ : ۴۳
یکشنبه۲۰ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۶ : ۴۴۰۵ : ۴۸ : ۱۸۱۱ : ۱۲ : ۰۰۱۶ : ۳۵ : ۲۳۱۶ : ۵۲ : ۱۰
دوشنبه۲۱ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۷ : ۲۵۰۵ : ۴۹ : ۰۵۱۱ : ۱۲ : ۰۷۱۶ : ۳۴ : ۵۰۱۶ : ۵۱ : ۳۹
سه شنبه۲۲ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۸ : ۰۵۰۵ : ۴۹ : ۵۳۱۱ : ۱۲ : ۱۵۱۶ : ۳۴ : ۱۸۱۶ : ۵۱ : ۰۹
چهارشنبه۲۳ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۸ : ۴۶۰۵ : ۵۰ : ۴۲۱۱ : ۱۲ : ۲۳۱۶ : ۳۳ : ۴۸۱۶ : ۵۰ : ۴۰
پنج شنبه۲۴ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۲۹ : ۲۷۰۵ : ۵۱ : ۳۰۱۱ : ۱۲ : ۳۳۱۶ : ۳۳ : ۱۹۱۶ : ۵۰ : ۱۳
جمعه۲۵ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۳۰ : ۰۸۰۵ : ۵۲ : ۱۸۱۱ : ۱۲ : ۴۳۱۶ : ۳۲ : ۵۲۱۶ : ۴۹ : ۴۸
شنبه۲۶ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۳۰ : ۵۰۰۵ : ۵۳ : ۰۷۱۱ : ۱۲ : ۵۵۱۶ : ۳۲ : ۲۶۱۶ : ۴۹ : ۲۴
یکشنبه۲۷ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۳۱ : ۳۱۰۵ : ۵۳ : ۵۶۱۱ : ۱۳ : ۰۷۱۶ : ۳۲ : ۰۲۱۶ : ۴۹ : ۰۲
دوشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۳۲ : ۱۳۰۵ : ۵۴ : ۴۵۱۱ : ۱۳ : ۲۰۱۶ : ۳۱ : ۳۹۱۶ : ۴۸ : ۴۱
سه شنبه۲۹ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۳۲ : ۵۴۰۵ : ۵۵ : ۳۳۱۱ : ۱۳ : ۳۳۱۶ : ۳۱ : ۱۸۱۶ : ۴۸ : ۲۲
چهارشنبه۳۰ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۳۳ : ۳۶۰۵ : ۵۶ : ۲۲۱۱ : ۱۳ : ۴۸۱۶ : ۳۰ : ۵۹۱۶ : ۴۸ : ۰۴
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.