اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
چهارشنبه۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۲ : ۲۸۰۵ : ۵۶ : ۰۳۱۲ : ۲۶ : ۴۵۱۸ : ۵۷ : ۵۴۱۹ : ۱۴ : ۲۴
پنج شنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۱ : ۱۴۰۵ : ۵۵ : ۰۲۱۲ : ۲۶ : ۳۳۱۸ : ۵۸ : ۳۱۱۹ : ۱۵ : ۰۲
جمعه۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۰ : ۰۱۰۵ : ۵۴ : ۰۲۱۲ : ۲۶ : ۲۲۱۸ : ۵۹ : ۰۷۱۹ : ۱۵ : ۴۰
شنبه۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۸ : ۴۹۰۵ : ۵۳ : ۰۳۱۲ : ۲۶ : ۱۱۱۸ : ۵۹ : ۴۴۱۹ : ۱۶ : ۱۹
یکشنبه۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۷ : ۳۷۰۵ : ۵۲ : ۰۵۱۲ : ۲۶ : ۰۰۱۹ : ۰۰ : ۲۱۱۹ : ۱۶ : ۵۸
دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۶ : ۲۶۰۵ : ۵۱ : ۰۸۱۲ : ۲۵ : ۵۰۱۹ : ۰۰ : ۵۸۱۹ : ۱۷ : ۳۷
سه شنبه۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۵ : ۱۵۰۵ : ۵۰ : ۱۲۱۲ : ۲۵ : ۴۰۱۹ : ۰۱ : ۳۵۱۹ : ۱۸ : ۱۶
چهارشنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۴ : ۰۶۰۵ : ۴۹ : ۱۶۱۲ : ۲۵ : ۳۱۱۹ : ۰۲ : ۱۲۱۹ : ۱۸ : ۵۵
پنج شنبه۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۲ : ۵۶۰۵ : ۴۸ : ۲۱۱۲ : ۲۵ : ۲۳۱۹ : ۰۲ : ۴۹۱۹ : ۱۹ : ۳۴
جمعه۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۱ : ۴۸۰۵ : ۴۷ : ۲۸۱۲ : ۲۵ : ۱۵۱۹ : ۰۳ : ۲۶۱۹ : ۲۰ : ۱۴
شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۰ : ۴۱۰۵ : ۴۶ : ۳۵۱۲ : ۲۵ : ۰۷۱۹ : ۰۴ : ۰۴۱۹ : ۲۰ : ۵۳
یکشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۹ : ۳۴۰۵ : ۴۵ : ۴۳۱۲ : ۲۵ : ۰۰۱۹ : ۰۴ : ۴۱۱۹ : ۲۱ : ۳۳
دوشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۸ : ۲۸۰۵ : ۴۴ : ۵۳۱۲ : ۲۴ : ۵۳۱۹ : ۰۵ : ۱۹۱۹ : ۲۲ : ۱۳
سه شنبه۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۷ : ۲۴۰۵ : ۴۴ : ۰۳۱۲ : ۲۴ : ۴۸۱۹ : ۰۵ : ۵۶۱۹ : ۲۲ : ۵۲
چهارشنبه۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۶ : ۲۰۰۵ : ۴۳ : ۱۴۱۲ : ۲۴ : ۴۲۱۹ : ۰۶ : ۳۴۱۹ : ۲۳ : ۳۲
پنج شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۵ : ۱۷۰۵ : ۴۲ : ۲۷۱۲ : ۲۴ : ۳۷۱۹ : ۰۷ : ۱۲۱۹ : ۲۴ : ۱۲
جمعه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۴ : ۱۵۰۵ : ۴۱ : ۴۰۱۲ : ۲۴ : ۳۳۱۹ : ۰۷ : ۴۹۱۹ : ۲۴ : ۵۲
شنبه۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۳ : ۱۴۰۵ : ۴۰ : ۵۵۱۲ : ۲۴ : ۲۹۱۹ : ۰۸ : ۲۷۱۹ : ۲۵ : ۳۲
یکشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۲ : ۱۴۰۵ : ۴۰ : ۱۰۱۲ : ۲۴ : ۲۶۱۹ : ۰۹ : ۰۵۱۹ : ۲۶ : ۱۲
دوشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۱ : ۱۶۰۵ : ۳۹ : ۲۷۱۲ : ۲۴ : ۲۴۱۹ : ۰۹ : ۴۲۱۹ : ۲۶ : ۵۲
سه شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۰ : ۱۹۰۵ : ۳۸ : ۴۵۱۲ : ۲۴ : ۲۲۱۹ : ۱۰ : ۲۰۱۹ : ۲۷ : ۳۲
چهارشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۹ : ۲۲۰۵ : ۳۸ : ۰۵۱۲ : ۲۴ : ۲۰۱۹ : ۱۰ : ۵۸۱۹ : ۲۸ : ۱۲
پنج شنبه۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۸ : ۲۷۰۵ : ۳۷ : ۲۵۱۲ : ۲۴ : ۱۹۱۹ : ۱۱ : ۳۵۱۹ : ۲۸ : ۵۱
جمعه۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۷ : ۳۴۰۵ : ۳۶ : ۴۷۱۲ : ۲۴ : ۱۹۱۹ : ۱۲ : ۱۳۱۹ : ۲۹ : ۳۱
شنبه۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۶ : ۴۱۰۵ : ۳۶ : ۱۰۱۲ : ۲۴ : ۱۹۱۹ : ۱۲ : ۵۰۱۹ : ۳۰ : ۱۰
یکشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۵ : ۵۰۰۵ : ۳۵ : ۳۴۱۲ : ۲۴ : ۲۰۱۹ : ۱۳ : ۲۷۱۹ : ۳۰ : ۵۰
دوشنبه۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۵ : ۰۰۰۵ : ۳۴ : ۵۹۱۲ : ۲۴ : ۲۲۱۹ : ۱۴ : ۰۴۱۹ : ۳۱ : ۲۹
سه شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۴ : ۱۲۰۵ : ۳۴ : ۲۶۱۲ : ۲۴ : ۲۴۱۹ : ۱۴ : ۴۱۱۹ : ۳۲ : ۰۸
چهارشنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۳ : ۲۵۰۵ : ۳۳ : ۵۴۱۲ : ۲۴ : ۲۶۱۹ : ۱۵ : ۱۸۱۹ : ۳۲ : ۴۷
پنج شنبه۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۲ : ۴۰۰۵ : ۳۳ : ۲۴۱۲ : ۲۴ : ۲۹۱۹ : ۱۵ : ۵۴۱۹ : ۳۳ : ۲۵
جمعه۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۰۱ : ۵۶۰۵ : ۳۲ : ۵۴۱۲ : ۲۴ : ۳۳۱۹ : ۱۶ : ۳۰۱۹ : ۳۴ : ۰۳
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.