اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
چهارشنبه۱ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۳ : ۴۷۰۵ : ۲۹ : ۱۴۱۲ : ۲۹ : ۵۵۱۹ : ۳۰ : ۳۶۱۹ : ۴۸ : ۴۶
پنج شنبه۲ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۴ : ۰۲۰۵ : ۲۹ : ۲۸۱۲ : ۳۰ : ۰۸۱۹ : ۳۰ : ۴۸۱۹ : ۴۸ : ۵۷
جمعه۳ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۴ : ۱۸۰۵ : ۲۹ : ۴۳۱۲ : ۳۰ : ۲۱۱۹ : ۳۰ : ۵۷۱۹ : ۴۹ : ۰۶
شنبه۴ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۴ : ۳۶۰۵ : ۲۹ : ۵۹۱۲ : ۳۰ : ۳۴۱۹ : ۳۱ : ۰۶۱۹ : ۴۹ : ۱۴
یکشنبه۵ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۴ : ۵۶۰۵ : ۳۰ : ۱۷۱۲ : ۳۰ : ۴۷۱۹ : ۳۱ : ۱۳۱۹ : ۴۹ : ۲۱
دوشنبه۶ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۵ : ۱۷۰۵ : ۳۰ : ۳۵۱۲ : ۳۰ : ۵۹۱۹ : ۳۱ : ۱۹۱۹ : ۴۹ : ۲۷
سه شنبه۷ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۵ : ۴۰۰۵ : ۳۰ : ۵۵۱۲ : ۳۱ : ۱۲۱۹ : ۳۱ : ۲۴۱۹ : ۴۹ : ۳۱
چهارشنبه۸ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۶ : ۰۵۰۵ : ۳۱ : ۱۵۱۲ : ۳۱ : ۲۴۱۹ : ۳۱ : ۲۸۱۹ : ۴۹ : ۳۴
پنج شنبه۹ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۶ : ۳۱۰۵ : ۳۱ : ۳۶۱۲ : ۳۱ : ۳۶۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۹ : ۳۵
جمعه۱۰ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۶ : ۵۸۰۵ : ۳۱ : ۵۸۱۲ : ۳۱ : ۴۸۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۹ : ۳۵
شنبه۱۱ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۷ : ۲۷۰۵ : ۳۲ : ۲۱۱۲ : ۳۱ : ۵۹۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۹ : ۳۴
یکشنبه۱۲ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۷ : ۵۷۰۵ : ۳۲ : ۴۵۱۲ : ۳۲ : ۱۰۱۹ : ۳۱ : ۲۸۱۹ : ۴۹ : ۳۱
دوشنبه۱۳ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۲۹۰۵ : ۳۳ : ۱۰۱۲ : ۳۲ : ۲۱۱۹ : ۳۱ : ۲۴۱۹ : ۴۹ : ۲۶
سه شنبه۱۴ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۰۲۰۵ : ۳۳ : ۳۵۱۲ : ۳۲ : ۳۲۱۹ : ۳۱ : ۲۰۱۹ : ۴۹ : ۲۰
چهارشنبه۱۵ تیر ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۳۶۰۵ : ۳۴ : ۰۱۱۲ : ۳۲ : ۴۲۱۹ : ۳۱ : ۱۳۱۹ : ۴۹ : ۱۳
پنج شنبه۱۶ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۰ : ۱۲۰۵ : ۳۴ : ۲۸۱۲ : ۳۲ : ۵۲۱۹ : ۳۱ : ۰۶۱۹ : ۴۹ : ۰۴
جمعه۱۷ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۰ : ۴۸۰۵ : ۳۴ : ۵۶۱۲ : ۳۳ : ۰۲۱۹ : ۳۰ : ۵۷۱۹ : ۴۸ : ۵۳
شنبه۱۸ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۱ : ۲۶۰۵ : ۳۵ : ۲۴۱۲ : ۳۳ : ۱۱۱۹ : ۳۰ : ۴۶۱۹ : ۴۸ : ۴۱
یکشنبه۱۹ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۲ : ۰۵۰۵ : ۳۵ : ۵۲۱۲ : ۳۳ : ۱۹۱۹ : ۳۰ : ۳۴۱۹ : ۴۸ : ۲۸
دوشنبه۲۰ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۲ : ۴۴۰۵ : ۳۶ : ۲۲۱۲ : ۳۳ : ۲۸۱۹ : ۳۰ : ۲۱۱۹ : ۴۸ : ۱۳
سه شنبه۲۱ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۳ : ۲۵۰۵ : ۳۶ : ۵۲۱۲ : ۳۳ : ۳۵۱۹ : ۳۰ : ۰۶۱۹ : ۴۷ : ۵۷
چهارشنبه۲۲ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۴ : ۰۷۰۵ : ۳۷ : ۲۲۱۲ : ۳۳ : ۴۳۱۹ : ۲۹ : ۵۰۱۹ : ۴۷ : ۳۹
پنج شنبه۲۳ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۴ : ۴۹۰۵ : ۳۷ : ۵۳۱۲ : ۳۳ : ۵۰۱۹ : ۲۹ : ۳۲۱۹ : ۴۷ : ۲۰
جمعه۲۴ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۵ : ۳۳۰۵ : ۳۸ : ۲۴۱۲ : ۳۳ : ۵۶۱۹ : ۲۹ : ۱۳۱۹ : ۴۶ : ۵۹
شنبه۲۵ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۶ : ۱۷۰۵ : ۳۸ : ۵۶۱۲ : ۳۴ : ۰۲۱۹ : ۲۸ : ۵۳۱۹ : ۴۶ : ۳۷
یکشنبه۲۶ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۷ : ۰۱۰۵ : ۳۹ : ۲۸۱۲ : ۳۴ : ۰۷۱۹ : ۲۸ : ۳۱۱۹ : ۴۶ : ۱۳
دوشنبه۲۷ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۷ : ۴۷۰۵ : ۴۰ : ۰۱۱۲ : ۳۴ : ۱۲۱۹ : ۲۸ : ۰۸۱۹ : ۴۵ : ۴۸
سه شنبه۲۸ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۸ : ۳۳۰۵ : ۴۰ : ۳۴۱۲ : ۳۴ : ۱۷۱۹ : ۲۷ : ۴۳۱۹ : ۴۵ : ۲۱
چهارشنبه۲۹ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۰۹ : ۲۰۰۵ : ۴۱ : ۰۷۱۲ : ۳۴ : ۲۰۱۹ : ۲۷ : ۱۷۱۹ : ۴۴ : ۵۳
پنج شنبه۳۰ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۰ : ۰۷۰۵ : ۴۱ : ۴۰۱۲ : ۳۴ : ۲۴۱۹ : ۲۶ : ۴۹۱۹ : ۴۴ : ۲۳
جمعه۳۱ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۱۰ : ۵۵۰۵ : ۴۲ : ۱۴۱۲ : ۳۴ : ۲۶۱۹ : ۲۶ : ۲۰۱۹ : ۴۳ : ۵۲
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.