اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
یکشنبه۱ مهر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۷ : ۲۵۰۵ : ۱۶ : ۳۹۱۱ : ۲۰ : ۲۸۱۷ : ۲۳ : ۵۰۱۷ : ۳۹ : ۴۴
دوشنبه۲ مهر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۰۰۰۵ : ۱۷ : ۱۰۱۱ : ۲۰ : ۰۷۱۷ : ۲۲ : ۳۷۱۷ : ۳۸ : ۳۰
سه شنبه۳ مهر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۳۵۰۵ : ۱۷ : ۴۲۱۱ : ۱۹ : ۴۶۱۷ : ۲۱ : ۲۳۱۷ : ۳۷ : ۱۷
چهارشنبه۴ مهر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۰۹۰۵ : ۱۸ : ۱۳۱۱ : ۱۹ : ۲۵۱۷ : ۲۰ : ۱۰۱۷ : ۳۶ : ۰۴
پنج شنبه۵ مهر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۴۴۰۵ : ۱۸ : ۴۵۱۱ : ۱۹ : ۰۵۱۷ : ۱۸ : ۵۸۱۷ : ۳۴ : ۵۱
جمعه۶ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۱۸۰۵ : ۱۹ : ۱۸۱۱ : ۱۸ : ۴۴۱۷ : ۱۷ : ۴۵۱۷ : ۳۳ : ۳۹
شنبه۷ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۵۲۰۵ : ۱۹ : ۵۰۱۱ : ۱۸ : ۲۴۱۷ : ۱۶ : ۳۳۱۷ : ۳۲ : ۲۶
یکشنبه۸ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۱ : ۲۷۰۵ : ۲۰ : ۲۲۱۱ : ۱۸ : ۰۴۱۷ : ۱۵ : ۲۱۱۷ : ۳۱ : ۱۵
دوشنبه۹ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۲ : ۰۱۰۵ : ۲۰ : ۵۵۱۱ : ۱۷ : ۴۵۱۷ : ۱۴ : ۰۹۱۷ : ۳۰ : ۰۳
سه شنبه۱۰ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۲ : ۳۵۰۵ : ۲۱ : ۲۸۱۱ : ۱۷ : ۲۶۱۷ : ۱۲ : ۵۷۱۷ : ۲۸ : ۵۲
چهارشنبه۱۱ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۳ : ۰۹۰۵ : ۲۲ : ۰۱۱۱ : ۱۷ : ۰۷۱۷ : ۱۱ : ۴۶۱۷ : ۲۷ : ۴۱
پنج شنبه۱۲ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۳ : ۴۳۰۵ : ۲۲ : ۳۵۱۱ : ۱۶ : ۴۸۱۷ : ۱۰ : ۳۶۱۷ : ۲۶ : ۳۱
جمعه۱۳ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۴ : ۱۷۰۵ : ۲۳ : ۰۹۱۱ : ۱۶ : ۳۰۱۷ : ۰۹ : ۲۶۱۷ : ۲۵ : ۲۱
شنبه۱۴ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۴ : ۵۱۰۵ : ۲۳ : ۴۳۱۱ : ۱۶ : ۱۲۱۷ : ۰۸ : ۱۶۱۷ : ۲۴ : ۱۲
یکشنبه۱۵ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۵ : ۲۵۰۵ : ۲۴ : ۱۷۱۱ : ۱۵ : ۵۴۱۷ : ۰۷ : ۰۶۱۷ : ۲۳ : ۰۴
دوشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۵ : ۵۹۰۵ : ۲۴ : ۵۲۱۱ : ۱۵ : ۳۷۱۷ : ۰۵ : ۵۸۱۷ : ۲۱ : ۵۵
سه شنبه۱۷ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۶ : ۳۳۰۵ : ۲۵ : ۲۷۱۱ : ۱۵ : ۲۱۱۷ : ۰۴ : ۴۹۱۷ : ۲۰ : ۴۸
چهارشنبه۱۸ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۷ : ۰۷۰۵ : ۲۶ : ۰۲۱۱ : ۱۵ : ۰۴۱۷ : ۰۳ : ۴۲۱۷ : ۱۹ : ۴۱
پنج شنبه۱۹ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۷ : ۴۱۰۵ : ۲۶ : ۳۸۱۱ : ۱۴ : ۴۹۱۷ : ۰۲ : ۳۵۱۷ : ۱۸ : ۳۵
جمعه۲۰ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۸ : ۱۵۰۵ : ۲۷ : ۱۴۱۱ : ۱۴ : ۳۳۱۷ : ۰۱ : ۲۸۱۷ : ۱۷ : ۲۹
شنبه۲۱ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۸ : ۴۹۰۵ : ۲۷ : ۵۰۱۱ : ۱۴ : ۱۹۱۷ : ۰۰ : ۲۲۱۷ : ۱۶ : ۲۴
یکشنبه۲۲ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۹ : ۲۴۰۵ : ۲۸ : ۲۷۱۱ : ۱۴ : ۰۴۱۶ : ۵۹ : ۱۷۱۷ : ۱۵ : ۲۰
دوشنبه۲۳ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۹ : ۵۸۰۵ : ۲۹ : ۰۴۱۱ : ۱۳ : ۵۱۱۶ : ۵۸ : ۱۳۱۷ : ۱۴ : ۱۷
سه شنبه۲۴ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۰ : ۳۳۰۵ : ۲۹ : ۴۲۱۱ : ۱۳ : ۳۷۱۶ : ۵۷ : ۰۹۱۷ : ۱۳ : ۱۴
چهارشنبه۲۵ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۱ : ۰۸۰۵ : ۳۰ : ۲۰۱۱ : ۱۳ : ۲۵۱۶ : ۵۶ : ۰۶۱۷ : ۱۲ : ۱۲
پنج شنبه۲۶ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۱ : ۴۲۰۵ : ۳۰ : ۵۸۱۱ : ۱۳ : ۱۳۱۶ : ۵۵ : ۰۴۱۷ : ۱۱ : ۱۱
جمعه۲۷ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۲ : ۱۸۰۵ : ۳۱ : ۳۷۱۱ : ۱۳ : ۰۱۱۶ : ۵۴ : ۰۳۱۷ : ۱۰ : ۱۱
شنبه۲۸ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۲ : ۵۳۰۵ : ۳۲ : ۱۶۱۱ : ۱۲ : ۵۱۱۶ : ۵۳ : ۰۲۱۷ : ۰۹ : ۱۲
یکشنبه۲۹ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۳ : ۲۸۰۵ : ۳۲ : ۵۵۱۱ : ۱۲ : ۴۱۱۶ : ۵۲ : ۰۳۱۷ : ۰۸ : ۱۴
دوشنبه۳۰ مهر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۴ : ۰۴۰۵ : ۳۳ : ۳۵۱۱ : ۱۲ : ۳۱۱۶ : ۵۱ : ۰۴۱۷ : ۰۷ : ۱۶
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.