اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
پنج شنبه۱ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۰۱ : ۱۴۰۵ : ۳۲ : ۲۶۱۲ : ۲۴ : ۳۷۱۹ : ۱۷ : ۰۶۱۹ : ۳۴ : ۴۱
جمعه۲ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۰۰ : ۳۳۰۵ : ۳۲ : ۰۰۱۲ : ۲۴ : ۴۲۱۹ : ۱۷ : ۴۲۱۹ : ۳۵ : ۱۹
شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۹ : ۵۳۰۵ : ۳۱ : ۳۴۱۲ : ۲۴ : ۴۷۱۹ : ۱۸ : ۱۷۱۹ : ۳۵ : ۵۶
یکشنبه۴ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۹ : ۱۶۰۵ : ۳۱ : ۱۱۱۲ : ۲۴ : ۵۳۱۹ : ۱۸ : ۵۲۱۹ : ۳۶ : ۳۳
دوشنبه۵ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۸ : ۴۰۰۵ : ۳۰ : ۴۸۱۲ : ۲۴ : ۵۹۱۹ : ۱۹ : ۲۶۱۹ : ۳۷ : ۰۹
سه شنبه۶ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۸ : ۰۵۰۵ : ۳۰ : ۲۷۱۲ : ۲۵ : ۰۶۱۹ : ۲۰ : ۰۰۱۹ : ۳۷ : ۴۵
چهارشنبه۷ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۷ : ۳۳۰۵ : ۳۰ : ۰۷۱۲ : ۲۵ : ۱۳۱۹ : ۲۰ : ۳۴۱۹ : ۳۸ : ۲۱
پنج شنبه۸ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۷ : ۰۲۰۵ : ۲۹ : ۴۹۱۲ : ۲۵ : ۲۱۱۹ : ۲۱ : ۰۷۱۹ : ۳۸ : ۵۵
جمعه۹ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۶ : ۳۳۰۵ : ۲۹ : ۳۲۱۲ : ۲۵ : ۲۹۱۹ : ۲۱ : ۴۰۱۹ : ۳۹ : ۳۰
شنبه۱۰ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۶ : ۰۵۰۵ : ۲۹ : ۱۶۱۲ : ۲۵ : ۳۷۱۹ : ۲۲ : ۱۲۱۹ : ۴۰ : ۰۳
یکشنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۵ : ۳۹۰۵ : ۲۹ : ۰۲۱۲ : ۲۵ : ۴۶۱۹ : ۲۲ : ۴۳۱۹ : ۴۰ : ۳۶
دوشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۵ : ۱۶۰۵ : ۲۸ : ۴۹۱۲ : ۲۵ : ۵۵۱۹ : ۲۳ : ۱۴۱۹ : ۴۱ : ۰۹
سه شنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۴ : ۵۴۰۵ : ۲۸ : ۳۸۱۲ : ۲۶ : ۰۵۱۹ : ۲۳ : ۴۴۱۹ : ۴۱ : ۴۰
چهارشنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۴ : ۳۳۰۵ : ۲۸ : ۲۸۱۲ : ۲۶ : ۱۵۱۹ : ۲۴ : ۱۴۱۹ : ۴۲ : ۱۱
پنج شنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۴ : ۱۵۰۵ : ۲۸ : ۱۹۱۲ : ۲۶ : ۲۶۱۹ : ۲۴ : ۴۳۱۹ : ۴۲ : ۴۲
جمعه۱۶ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۵۸۰۵ : ۲۸ : ۱۲۱۲ : ۲۶ : ۳۶۱۹ : ۲۵ : ۱۱۱۹ : ۴۳ : ۱۱
شنبه۱۷ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۴۴۰۵ : ۲۸ : ۰۶۱۲ : ۲۶ : ۴۷۱۹ : ۲۵ : ۳۸۱۹ : ۴۳ : ۳۹
یکشنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۳۱۰۵ : ۲۸ : ۰۱۱۲ : ۲۶ : ۵۹۱۹ : ۲۶ : ۰۵۱۹ : ۴۴ : ۰۷
دوشنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۲۰۰۵ : ۲۷ : ۵۸۱۲ : ۲۷ : ۱۰۱۹ : ۲۶ : ۳۱۱۹ : ۴۴ : ۳۴
سه شنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۱۱۰۵ : ۲۷ : ۵۶۱۲ : ۲۷ : ۲۲۱۹ : ۲۶ : ۵۵۱۹ : ۴۵ : ۰۰
چهارشنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۰۴۰۵ : ۲۷ : ۵۶۱۲ : ۲۷ : ۳۴۱۹ : ۲۷ : ۱۹۱۹ : ۴۵ : ۲۵
پنج شنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۲ : ۵۸۰۵ : ۲۷ : ۵۶۱۲ : ۲۷ : ۴۶۱۹ : ۲۷ : ۴۳۱۹ : ۴۵ : ۴۸
جمعه۲۳ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۲ : ۵۵۰۵ : ۲۷ : ۵۹۱۲ : ۲۷ : ۵۹۱۹ : ۲۸ : ۰۵۱۹ : ۴۶ : ۱۱
شنبه۲۴ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۲ : ۵۳۰۵ : ۲۸ : ۰۲۱۲ : ۲۸ : ۱۱۱۹ : ۲۸ : ۲۶۱۹ : ۴۶ : ۳۳
یکشنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۲ : ۵۴۰۵ : ۲۸ : ۰۷۱۲ : ۲۸ : ۲۴۱۹ : ۲۸ : ۴۶۱۹ : ۴۶ : ۵۴
دوشنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۲ : ۵۶۰۵ : ۲۸ : ۱۳۱۲ : ۲۸ : ۳۷۱۹ : ۲۹ : ۰۵۱۹ : ۴۷ : ۱۳
سه شنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۰۰۰۵ : ۲۸ : ۲۰۱۲ : ۲۸ : ۵۰۱۹ : ۲۹ : ۲۳۱۹ : ۴۷ : ۳۲
چهارشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۰۶۰۵ : ۲۸ : ۲۸۱۲ : ۲۹ : ۰۳۱۹ : ۲۹ : ۴۰۱۹ : ۴۷ : ۴۹
پنج شنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۱۳۰۵ : ۲۸ : ۳۸۱۲ : ۲۹ : ۱۶۱۹ : ۲۹ : ۵۶۱۹ : ۴۸ : ۰۵
جمعه۳۰ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۲۳۰۵ : ۲۸ : ۴۹۱۲ : ۲۹ : ۲۹۱۹ : ۳۰ : ۱۱۱۹ : ۴۸ : ۲۰
شنبه۳۱ خرداد ۱۳۹۹۰۳ : ۵۳ : ۳۴۰۵ : ۲۹ : ۰۱۱۲ : ۲۹ : ۴۲۱۹ : ۳۰ : ۲۴۱۹ : ۴۸ : ۳۳
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.