معرفی مدیران

 

بخش 

توضیحات

 

مدیریت

 

مدیر کل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس مدیریت

عباس دانشی

05412442571-05412442227

221

2443036

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

نرگس سالارزهی

2430055

261

حراست

مسئول حراست

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

جواد آخرتی

2442710

224

دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

کارشناس دفتر ارزیابی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

شراره مرحمتی

2425180

228

اداره امور اداری و مالی

معاونت اداره

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

ابراهیم پودینه

2430048

216

اداره امور فرهنگی

معاونت اداره

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

مهدیزاده

2430049

246

اداره امور هنری

معاونت اداره

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

عمرانی نسب

2430049

267

مجتمع فرهنگی زاهدان

رئیس مجتمع                     

تلفن مستقیم

مسعود کیخا

3-2444351

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.