شماره فکس

شماره اداره

رئیس شهرستان

نام شهرستان

ردیف

05422228600

05422228600

عباس باقری

زابل

1

05452220498

0545220499

ابراهیم اربابی

چابهار

2

05472227558

054722275589

واحد عبدالهی

ایرانشهر

3

05434228660

05434223411

علیرضا شهرکی

خاش

4

05485229626

05485231199

واحد عبدالهی

سراوان

5

05465223204

05465222703

محمد انور بیجارزهی

نیکشهر

6

05443223921

05443223921

ملک عودی

زهک

7

05464220245

05464223707

افشین ارشادی

کنارک

8

05466222367

05466222134

محمد نعیم بارکزهی

سرباز

9

05413522998

05413522998

علی اصغر مشهدی

میرجاوه

10

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.